×

WAGO svorka

Vše o instalačních svorkách WAGO na jednom místě.

Společnost WAGO vnesla již před více než 50 lety bez nadsázky revoluci do propojování elektrických vodičů. Použití pružinového spoje namísto tradičního šroubového si v odborné společnosti budovalo dlouhá léta důvěru. Dnes však lze již s jistotou říct, že cesta pružinového propojení je ta správná. Dokazuje to mimo jiné fakt, že většina konkurenčních firem, které v době platnosti původního patentu pružinové propojení odmítalo, po jeho vypršení okamžitě přešla od "šroubu" k "pružině". Dnes se lze setkat s označením "WAGO svorka" běžně v obchodech u jakékoliv pružinové svorky. Dali jsme jí jméno.

Originál je však pouze jeden!

Základní typy WAGO svorek

Řada 221

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

V elektroinstalaci se počítá každý milimetr.

Technologie budov vyžadují více a více funkcí integrovaných do stále menšího prostoru. Výsledkem je větší množství vodičů určených k napájení a řízení celého systému. Svorka COMPACT řady 221 se hodí zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů. Mezi typické aplikace v rámci automatizace budov patří připojování svítidel nebo motorů žaluzií a zapojování komunikačních zařízení nebo řídicích jednotek dveří a vrat. V průmyslu se tato WAGO svorka ideálně hodí třeba k zapojování motorů a čerpadel.

Download - katalogové listy

Ukázky použití páčkových svorek řady 221 v praxi

1) Připojení jemně laněných vodičů v instalační krabici
2) Závěsné připojení světel ze stropních podhledů
3) Individuální design nízkonapěťového osvětlení
4) Rozvody pro svítidla ve stropě

Jak používat WAGO svorku řady 221

Řada 221 klade důraz na snadnou a pohodlnou manipulaci. Osvědčená pružinová technika CAGE CLAMP® zaručuje nejen snadnou instalaci bez použití nástroje, ale také trvale bezpečný a spolehlivý kontakt. K manipulaci slouží ovládací páčky, na jejichž otevření/zavření stačí jen malé množství síly.

Download - katalogové listy

Hlavní prioritou je uživatelská přívětivost

1) Odizolování: Odizolujte vodič v délce 11 mm (svorky 221-41x) resp. 13 mm (svorky 221-61x).
2) Zapojení vodiče: Otevřete pružinu pomocí ovládací páčky a vložte vodič.
3) Uzavření svorky: Zaklapněte ovládací páčku zpět do klidové polohy.
4) Testujte pomocí dvou zkušebních otvorů

Benefity, které přináší WAGO svorky 221

1) Průřez vodičů

S touto instalační svorkou propojíte rychle a jednoduše všechny typy vodičů různých průřezů do 6 mm2. Menší varianta 221-41x dokáže upnout vodiče o průřezu od 0,14 do 4 mm2, větší verze 221-61x je pak určená pro průřezy od 0,5 do 6 mm2. Z tohoto širokého rozsahu vyplývají nejrozmanitější možnosti využití – zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů.

2) Zkušební otvory

U svorky řady 221 můžete nyní provádět testování pomocí dvou zkušebních otvorů na protilehlých stranách svorky. Díky tomu je pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu. Nové instalační svorky řady 221 mají dva testovací otvory: jeden ve směru vkládání vodiče, druhý na opačné straně svorky. Tyto zkušební otvory zajišťují pohodlné testování v různém prostředí a dokonce i v zapojeném stavu. Velikostí jsou vhodné pro všechny stardardní testovací hroty.

3) Jednodušší ovládání

Ovládání páček (otevírání / zavírání) je velmi jednoduché a rychlé. Ovládací páčky na nové svorce řady 221 vyžadují pro manipulaci výrazně méně síly a umožňují tak velmi jednoduché připojení vodiče - bez použití jakéhokoliv nástroje! K uživatelské přívětivosti přispívají i postranní prohlubně, které usnadňují přidržování svorky během instalace.

4) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto nové páčkové svorky od samého počátku připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorka je vhodná pro použití při vyšších teplotách. Provozní teplota v zapojeném stavu je max. 105 °C, provozní teplota při manipulaci je pak max. 85 °C. Díky tomu lze řadu 221 používat např. v osvětlovacích systémech.

Řada 2273

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

Pro elektroinstalaci s pevnými vodiči

V instalačních krabicích je obecně málo místa. Pokud se zde setkávají pevné vodiče a není prioritou časté rozepínání spoje, je řada 2273 tou správnou volbou. Oproti původní sérii 273 byla upravena vnitřní kontaktní část. Výsledkem je zmenšení vnějších rozměrů o 50 % a snadnější zapojení / odpojení vodiče. Průhledné tělo navíc dává jistotu správné délky odizolování vodiče a jeho dostatečného zasunutí do pružinového spoje PUSH WIRE®.

Download - katalogové listy

Typy svorek řady 2273

1) 2pólová svorka pro plné vodiče 2273-202
2) 3pólová svorka pro plné vodiče 2273-203
3) 4pólová svorka pro plné vodiče 2273-204
4) 5pólová svorka pro plné vodiče 2273-205
5) 8pólová svorka pro plné vodiče 2273-208

Jak používat WAGO svorku řady 2273

Řada 2273 vychází z osvědčené svorky 273 a posouvá ji dál. Nadále využívá osvědčené pružinové techniky PUSH WIRE®, která nabízí snadnou manipulaci bez použití nástroje, ale také trvale bezpečný a spolehlivý kontakt pro všechny použitelné průřezy vodičů. K zavedení vodiče stačí pouze nasunout do svorky nadoraz. Pro odpojení je potom třeba použít krouživých pohybů a tahu za vodič.

Download - katalogové listy

Pro rychlé a bezproblémové zapojení

1) Odizolování: Odizolujte vodič v délce 11 mm.
2) Zapojení vodiče: Zasuňte vodič do svorky tlakem až nadoraz.
3) Odpojení vodiče: Odpojte vodič tahem a střídavým kroužením vlevo/vpravo.
4) Testujte pomocí zkušebního otvoru na opačné straně od otvorů pro vodiče.

Benefity, které přináší WAGO svorky 2273

1) Průřez vodičů

Se svorkou řady 2273 spojíte pevné vodiče široké škály průřezů (od 0,5 do 2,5 mm2).

2) Kombinace průřezů

Zmíněné průřezy můžete v jedné svorce v různých otvorech libovolně kombinovat.

3) Kompaktní rozměry

Díky své velikosti, která byla oproti předchozí verzi zredukována na 50 %, je svorka vhodná i do stísněných prostor, zejména v instalačních krabicích (pod vypínači, ovladači apod.)

5) Průhledné pouzdro

Transparentní tělo svorky umožňuje jasně identifikovat zapojení.

6) Zkušební otvor

U svorky řady 2273 můžete provádět testování pomocí zkušebního otvoru umístěného na straně protilehlé od otvorů pro vodiče. Díky tomuto bezpečnému zkušebnímu slotu je pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu. Otvor je svou velikostí vhodný pro všechny stardandní testovací hroty.

7) Rychlost instalace

Zavádění pevných vodičů do otvorů je extrémně snadné a rychlé. Doba instalace se tím výrazně zkracuje.

8) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto svorky připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorka je vhodná pro použití při vyšších teplotách. Provozní teplota v zapojeném stavu je max. 105 °C.

Řada 224

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

Svítidlové a servisní svorky

Svorka řady 224 je vhodná zejména pro prostory, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů. Zároveň přináší zásadní přidanou hodnotu v podobě průchozího kontaktu - tzn. připojení jednoho vodiče z jedné strany a druhého ze strany protilehlé. Strana, do které je možné zasunout libovolný typ vodiče o předepsaném průřezu, je opatřena jednoduchým mechanizmem. Po zmáčknutí svorky na této straně se pružina odjistí, po uvolnění se opět vrátí do zajištěné polohy. Mezi typické aplikace v budovách patří připojování svítidel, při kterém se často setkává pevný vodič s laněným.

Download - katalogové listy

Typy svítidlových / servisních svorek řady 224

1) Svítidlová svorka 224-101, varianta pevný / libovolný vodič
2) Servisní svorka 224-201, varianta libovolný / libovolný vodič
3) 3vodičová svítidlová svorka 224-112, varianta 1 libovolný / 2 plné vodiče
4) Svítidlové svorky 224-104, 224-114, provedení pro provozní teplotu do 120°C

Jak používat WAGO svorku řady 224

Řada 224 je využívána hlavně kvůli snadné manipulaci bez použití dalších nástrojů a kvůli své malé velikosti. Kombinuje osvědčenou pružinovou techniku CAGE CLAMP® pro libovolný typ vodiče s technikou PUSH WIRE®, určenou pouze pro pevné vodiče. K manipulaci s vodiči ze strany opatřené technikou CAGE CLAMP® slouží rozdvojené mačkací tělo svorky. Po jeho stisknutí dojde k rozevření pružiny. Po uvolnění těla se pružina zajistí. Na otevření/zavření stačí jen dva prsty. Práce s pevnými vodiči na straně s pružinou PUSH WIRE® probíhá stejným způsobem jako v případě svorky řady 2273.

Download - katalogové listy

Hlavní prioritou je uživatelská přívětivost

1) Odizolování: Odizolujte vodič v délce 9-11 mm.
2) Zapojení na straně svítidla: zmáčkněte svorku a vložte vodič.
(Pro vyjmutí postupujte opačně.)
3) Zapojení na straně elektroinstalace: Zasuňte odizolovaný vodič nadoraz.
(Vyjměte jako u svorky řady 2273 krouživými pohyby střídavě doprava a doleva.)
4) Testujte pomocí samostatného zkušebního otvoru

Benefity, které přináší WAGO svorky 224

1) Průřez vodičů

S touto svorkou propojíte rychle a jednoduše pevné vodiče na jedné straně (průřez od 1 do 2,5 mm2) s libovolným typem vodiče na straně druhé (průřez od 0,5 do 2,5 mm2). Svorky se dodávají ve verzích s jedním a dvěma vstupy pro pevné vodiče. Zároveň existuje i verze s mačkacím mechanismem na obou stranách (tzn. pro možnost zapojení laněného vodiče z obou stran). Z tohoto širokého rozsahu kombinací vyplývají i nejrůznější možnosti využití – nejčastěji se však používají pro připojování svítidel a proto se jim také říká lustrsvorky.

2) Zkušební otvor

Testování lze u svorek řady 224 provádět pomocí samostatného zkušebního otvoru na spodní straně svorky. Svorky, které mají mačkací mechanismus z obou směrů připojení (224-201) mají testovací otvory dva. Tyto zkušební otvory zajišťují pohodlné testování v různém prostředí a dokonce i v zapojeném stavu. Velikostí jsou vhodné pro všechny stardandní testovací hroty.

3) Jednoduché ovládání

Ovládání (otevírání / zavírání) pomocí stisknutí těla svorky je velmi jednoduché a intuitivní. Pomocí dvou prstů jednoduše odjistíte pružinu, druhou rukou vložíte vodič a uvolněním sevření svorky pružinu opět zajistíte. Manipulace vyžaduje jen málo síly a není třeba použití jakéhokoliv nástroje!

4) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto svorky od samého počátku připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorka má i variantu (černá verze) vhodnou pro použití ve vyšších teplotách. U té je možnost použití v provozní teplotě do 120 °C. Provozní teplota ostatních svorek této řady (bílých a šedých verzí) v zapojeném stavu je max. 105 °C.

Řada 222

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

V elektroinstalaci, kde se dbá na rychlost a kvalitu připojení.

Tato starší verze je v dnešní době již stále více nahrazována novou svorkou řady 221. I řada 222 však stále nachází své uplatnění především v oblasti elektroinstalací v budovách. Je vyhledávaná především pro svou velkou robustnost navzdory velmi kompaktním rozměrům. Oproti řadě 221 nabízí připojení i nejslabších laněných vodičů (od 0,08 mm2). Stejně jako inovovaná řada je i páčková svorka 222 vhodná zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů. V automatizaci budov jde hlavně o připojování svítidel nebo motorů žaluzií a zapojování komunikačních zařízení nebo řídicích jednotek dveří a vrat. V průmyslu se tato WAGO svorka ideálně hodí třeba k zapojování motorů a čerpadel. Svorku také naleznete často na stolech ve vývoji, kde při testování dochází k častému připojování a odpojování vodičů.

Download - katalogové listy

Ukázky použití páčkových svorek řady 222 v praxi

1) Připojení jemně laněných vodičů v instalační krabici
2) Individuální design nízkonapěťového osvětlení
3) Připojení připravených kabelů a prefabrikovaných komponent (např. v mobilních domech)
4) Připojení svítidla flexibilním napájením

Jak používat WAGO svorku řady 222

Řada 222 klade důraz na snadnou a pohodlnou manipulaci. Osvědčená pružinová technika CAGE CLAMP® zaručuje nejen snadnou instalaci bez použití nástroje, ale také trvale bezpečný a spolehlivý kontakt. K manipulaci slouží ovládací páčky.

Download - katalogové listy

Hlavní prioritou je uživatelská přívětivost

1) Odizolování: Odizolujte vodič v délce 9 - 10 mm.
2) Zapojení vodiče: Otevřete pružinu pomocí ovládací páčky a vložte vodič.
3) Uzavření svorky: Zaklapněte ovládací páčku zpět do klidové polohy.
4) Testujte pomocí zkušebního otvoru. Využijte možností upevňovacích adaptérů na lištu DIN.

Benefity, které přináší WAGO svorky 222

1) Průřez vodičů

S touto novou univerzální instalační svorkou propojíte rychle a jednoduše všechny typy vodičů různých průřezů. Tyto dvou-, tří- a pětipólové svorky dokážou upnout jemně laněné vodiče průřezu od 0,08 do 4 mm2 a pevné vodiče s průřezem od 0,08 do 2,5 mm2. Z tohoto širokého rozsahu vyplývají nejrozmanitější možnosti využití – zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů.

2) Zkušební otvor

U svorky řady 222 můžete provádět testování pomocí zkušebního otvoru umístěného na horní straně svorky. Tento zkušební otvor zajišťuje pohodlné testování v různém prostředí a dokonce i v zapojeném stavu. Velikostí je vhodný pro všechny stardardní testovací hroty.

3) Jednodušší ovládání

Ovládání páček (otevírání / zavírání) je velmi jednoduché a rychlé. Není třeba použití jakéhokoliv nástroje!

4) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto nové páčkové svorky od samého počátku připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorka je vhodná pro použití při provozní teplotě v zapojeném stavu do 85 °C.

Řada 773

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

Pro nejširší rozsah průřezů

Pokud pracujete na takové elektroinstalaci, kde se setkávají výhradně pevné vodiče, je řada 773 možnou alternativou. Pokud potřebujete pracovat s širokým rozsahem průřezů, je řada 773 tou nejlepší volbou. Hlavně pro vysoké průřezy jsou svorky této řady unikátem na trhu. Můžete s nimi totiž zapojit pevné vodiče až do 6 mm2. V nabídce je dokonce i provedení "Ex" vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Download - katalogové listy

Ukázky použití páčkových svorek řady 773 v praxi

1) 2-8pólová svorka pro plné vodiče 773-10x, rozsah průřezů 0,75 - 2,5 mm2
2) 2-8pólová "Ex" svorka pro plné vodiče 773-49x, rozsah průřezů 0,75 - 2,5 mm2
3) Svorky pro plné vodiče 773-602, rozsah průřezů 1,5 - 4 mm2

 • bílá 2pólová verze 773-602
 • červená 4pólová verze 773-604
 • hnědá 6pólová verze 773-606

4) 3pólové svorky pro plné vodiče, rozsah průřezů 2,5 - 6 mm2

 • červená verze 773-173 pro běžné použití
 • bílá "Ex" verze 773-493 pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jak používat WAGO svorky řady 773

Řada 773 je co do své manipulace obdobná jako důvěrně známé svorky řady 2273. Tyto dvě série se mezi sebou liší především rozsahy průřezů a oblastmi, ve kterých se dají svorky použít. Svorka 773 totiž existuje i ve verzi "Ex" určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Download - katalogové listy

Široké spektrum průřezů i možností použití

1) Odizolování: Odizolujte vodič v délce od 10 do 13 mm.
2) Zapojení vodiče: Zasuňte odizolovaný vodič do svorky tlakem až nadoraz.
3) Odpojení vodiče: Odpojte vodič tahem a střídavým kroužením vlevo/vpravo.
4) Testujte pomocí zkušebního otvoru na opačné straně od otvorů pro vodiče.
5) Příklad zapojení svorky 773 včetně upínacího adaptéru v krabici určené pro prostředí "Ex e"

Benefity, které přináší WAGO svorky 773

1) Průřez vodičů

Na poli plných vodičů se jedná o řadu pružinových svorek s bezkonkurenčně nejširším rozsahem použitelných průřezů. V nabídce řady 773 naleznete různé svorky pro vodiče o průřezu 0,75 do 6 mm2. Jedná se tak v mnoha ohledech o velmi hospodárnou alternativu, protože není nutné používat ani pro větší průřezy svorky s ovládacími prvky.

2) Zkušební otvor

U svorky řady 773 můžete provádět testování pomocí zkušebního otvoru umístěného na straně protilehlé od otvorů pro vodiče. Díky tomuto bezpečnému zkušebnímu slotu je pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu. Otvor je svou velikostí vhodný pro všechny stardandní testovací hroty.

3) Kombinace průřezů

Výše uvedené průřezy můžete v jedné svorce v různých otvorech libovolně kombinovat.

4) Rychlost instalace

Zavádění pevných vodičů do otvorů je extrémně snadné a rychlé. Doba instalace se tím výrazně zkracuje.

5) Verze pro prostředí s nebezpečím výbuchu

V nabídce instalačních svorek řady 773 naleznete i variantu certifikovanou pro oblasti označené jako "Ex e", tedy prostory s nebezpečím výbuchu.

6) Vyšší maximální teplota

Existuje i verze této svorky vhodná pro použití při vyšších teplotách, kde může provozní teplota v zapojeném stavu dosahovat až 150 °C.

7) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto svorky od samého počátku připraveny na využití kdekoliv po světě. Řada 773 je ve standardní verzi použitelná v provozní teplotě do 105 °C. Speciální verze s černým tělem (773-514) je pak vhodná pro použití při provozní teplotě v zapojeném stavu až 150 °C.

Řada 243

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

Ve slaboproudé instalaci jde o milimetry.

Svorky MICRO řady 243 jsou vhodné zejména pro slaboproudé instalace s vodiči o malém průměru (0,4 - 0,8 mm Ø). Využívají pružinovou techniku PUSH WIRE® důvěrně známou z produktové řady 2273. Typickým využitím těchto svorek jsou vnitřní komunikační systémy v budovách. Používají se pro propojování sdělovacích kabelů všeho druhu. Můžeme je nalézt ve zvonkových rozvodech, zabezpečovacích systémech a dalších. Speciální odnoží řady 243 jsou červenošedé dvojsvorky (243-211) používané pro propojení všech KNX zařízení.

Download - katalogové listy

Typy patrových svorek MICRO řady 243.

1) 4pólová svorka (243-x04) pro plné vodiče 0,6-0,8 mm Ø
2) 8pólová svorka (243-x08) pro plné vodiče 0,6-0,8 mm Ø
3) KNX svorkovnice (243-211)
4) 4pólová svorka (243-144) pro plné vodiče 0,4-0,5 mm Ø

Jak používat WAGO svorku řady 243

Manipulace se svorkami řady 243 je obdobná jako s důvěrně známými svorkami řady 2273. Vzhledem ke slabým průměrům vodičů, se kterými se pracuje, je se svorkami 243 samozřejmě třeba zacházet šetrněji.

Download - katalogové listy

Malý prostorová náročnost na prvním místě

1) Odizolování: Odizolujte vodič v délce 5 - 6 mm.
2) Sestavování patrových modulárních svorek do řady.
3) Zapojení vodiče: Zasuňte vodič do svorky tlakem až nadoraz.
4) Odpojení vodiče: Odpojte vodič tahem a střídavým kroužením vlevo/vpravo.
5) Testujte pomocí zkušebního otvoru umístěného vedle otvorů pro vodiče.

Benefity, které přináší WAGO svorky 243.

1) Průměr vodičů

Řada WAGO svorek 243 je specialista na malé průměry plných vodičů. V sortimentu naleznete varianty pro plné vodiče od 0,4 do 0,8 mm Ø.

2) Kombinace průměrů

Zmíněné průměry vodičů můžete v jedné svorce libovolně kombinovat v rozsahu, v jakém je povolený průměr vodičů pro daný typ předepsán.

3) Možnost kompletace a propojování

Svorky řady 243 jsou díky tvaru svého pouzdra připraveny k zasouvání jedné do druhé. Jsou to tzv. patrové svorky. Můžete si tak snadno vytvořit svazek svorek a ten následně můstkově propojit vodiči.

4) Zkušební otvor

U svorky řady 243 můžete provádět testování pomocí zkušebního otvoru umístěného vedle otvorů pro zasunutí vodičů. Díky tomuto bezpečnému zkušebnímu slotu je pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu. Otvor je svou velikostí vhodný pro všechny stardandní testovací hroty.

5) Rychlost instalace

Zavádění pevných vodičů do otvorů je extrémně snadné a rychlé. Doba instalace se tím výrazně zkracuje.

6) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto svorky připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorky jsou určeny do provozních teplot dosahujících max. 105 °C.

Řady 260-262

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

Pro rychlé vytvoření kompaktní svorkovnice.

Svorky ze sérií 260, 261 a 262 patří mezi nejmenší řadové svorky v nabídce sortimentu WAGO. Oproti řadě 264 se liší tím, že mají vstupní otvory pro vodiče umístěné z boční strany těla svorky. Jedná se o extrémně užitečnou řadu svorek, která by neměla chybět v kufru žádného elektroinstalatéra. Není jednodušší způsob, jak sestavit rychle kvalitní svorkovnici na místě montáže, na stavbě, prostě kdekoliv v terénu. Existuje nepřeberné množství variant uchycení (šroubování na podklad, nacvaknutí do předvrtaných otvorů pomocí trnů na spodní straně svorky, montáž s adaptérem na klasickou DIN lištu atd.). Stejně tak je to s možnostmi otevírání svorky (šroubovákem, tlačítkem, speciálním nástrojem). V neposlední řadě je k dispozci mnoho prvků pro vzájemné propojování svorek pomocí různých typů můstků. Barevné varianty a možnosti potisku pak usnadňují orientaci v instalaci.

Download - katalogové listy

Ukázky možností použití řadových MINI svorek řady 260 v praxi

1) Příklad zapojené svorkovnice v rozvaděči
2) Příklad uchycení svorkovnice na DIN liště (zde pomocí upevňovacích patek)
3) Můstkové propojení vložené pomocí speciálního nástroje
4) Značení pomocí samolepicích popisovacích pásků

Jak používat WAGO svorky z řad 260, 261 a 262

Řadové svorky ze sérií 260, 261 a 262 mají cíl ve snadném vytvoření jednoduché svorkovnice kdekoliv při instalaci. Proto je u nich kladen důraz na snadnou a pohodlnou manipulaci. Díky osvědčené pružinové technice CAGE CLAMP® je zajištěna snadná instalace s použtím jednoduchého nástroje, ale také trvale bezpečný a spolehlivý kontakt. K manipulaci (odjištění / zajištění / případně přišroubování pomocí samořezných šroubů na podklad) si vystačíte s jedním šroubovákem.

Download - katalogové listy

Kompaktní svorkovnice na místě za pár vteřin

1) Sestavení jednotlivých svorek do svorkovnic.
2) Nacvaknutí koncové bočnice.
3) Připojení libovolného typu vodiče (plný, laněný, zpevněný svařením, s dutinkou atd.).
4) Upevnění svorkovnice na podklad pomocí samořezných šroubů.

Benefity, které přináší řadové WAGO svorky 260, 261 a 262

1) Průřez vodičů

S touto řadovou instalační svorkou propojíte rychle a jednoduše všechny typy vodičů různých průřezů od 0,08 do 4 mm2.

2) Barevné varianty a značení

Každou variantu svorky naleznete v naší nabídce hned v několika barevných provedeních. Zároveň u tohoto typu instalačních svorek lze využít nepřeberného množství možností popisování a značení. Máte tak vždy možnost vybrat si tak, abyste měli pokaždé zajištěn pořádek ve Vaší elektroinstalaci.

3) Svorky 2- a 4vodičové

WAGO dodává každou svorku uvedených řad ve 2- a 4pólovém provedení.

4) Jednoduchá manipulace

Jak samotná kompletace jednotlivých svorek do svorkovnice, tak následné zapojení, připevnění na podklad nebo lištu DIN, propojení můstky či popisování je s těmito svorkami velmi snadné. Všechny úkony lze provést během několika vteřin přímo na místě montáže. Je to ideální svorka pro řešení operativních úkolů.

5) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto svorky připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorky těchto řad jsou určeny do prostředí s provozními teplotami dosahujícími až na hranici 105 °C.

Řada 264

Oblasti využití

Ovládání

Výhody

Pro rychlé vytvoření kompaktní svorkovnice.

Svorky ze série 264 patří mezi nejmenší řadové svorky v nabídce sortimentu WAGO. Oproti řadám 260, 261 a 262 se liší tím, že mají vstupní otvory pro vodiče umístěné z horní strany těla svorky, tedy ze stejného směru, odkud se odjišťuje pružina šroubovákem. Jedná se o velmi univerzální řadu svorek, a to díky variabilitě možností uchycení (šroubování na podklad, montáž na klasickou i úzkou DIN lištu atd.), barevným variantám usnadňujícím přehled v instalaci a široké paletě možností popisování.

Download - katalogové listy

Ukázky možností použití řadových MINI svorek řady 264 v praxi

1) Příklad zapojené svorkovnice v omezeném prostoru.
2) Využití v oblastech s označením "Ex e"/"Ex i" - ukázka předělovacího prvku.
3) Vzorová svorkovnice 264 v rozvodné krabici.
4) Popisování systémem rychlého značení Mini-WSB.

Jak používat WAGO svorky řady 264

Řadové svorky ze série 264 mají cíl ve snadném vytvoření jednoduché svorkovnice kdekoliv při instalaci. Proto je u nich kladen důraz na snadnou a pohodlnou manipulaci. Díky osvědčené pružinové technice CAGE CLAMP® je zajištěna snadná instalace s použtím jednoduchého nástroje, ale také trvale bezpečný a spolehlivý kontakt. K manipulaci (odjištění / zajištění / případně přišroubování pomocí samořezných šroubů na podklad) si vystačíte s jedním šroubovákem.

Download - katalogové listy

Kompaktní svorkovnice na místě za pár vteřin

1) Sestavení jednotlivých svorek do svorkovnic.
2) Nacvaknutí "koncové" svorky (bočnice).
3) Upevnění svorkovnice na podklad pomocí samořezných šroubů.
4) Připojení libovolného typu vodiče (plný, laněný, zpevněný svařením, s dutinkou atd.).

Benefity, které přináší řadové WAGO svorky 264

1) Průřez vodičů

S touto řadovou instalační svorkou propojíte rychle a jednoduše všechny typy vodičů různých průřezů od 0,08 do 2,5 mm2.

2) Barevné varianty a značení

Každou variantu svorky naleznete v naší nabídce hned v několika barevných provedeních. Zároveň u tohoto typu instalačních svorek lze využít nepřeberného množství možností popisování a značení. Máte tak vždy možnost vybrat si tak, abyste měli pokaždé zajištěn pořádek ve Vaší elektroinstalaci.

3) Svorky 2- a 4vodičové

WAGO dodává každou svorku uvedené řady ve 2- a 4pólovém provedení.

4) Jednoduchá manipulace

Jak samotná kompletace jednotlivých svorek do svorkovnice, tak následné zapojení, připevnění na podklad nebo lištu DIN, propojení můstky či popisování je s těmito svorkami velmi snadné. Všechny úkony lze provést během několika vteřin přímo na místě montáže. Je to ideální svorka pro řešení operativních úkolů.

5) Certifikace

Díky velkému množství získaných certifikací můžete tuto instalační svorku využívat celosvětově. S atesty jako ENEC, UL, PSE/JET, nebo EAC jsou tyto svorky připraveny na využití kdekoliv po světě. Svorky řady 264 jsou určeny do prostředí s provozními teplotami v zapojeném stavu do 105 °C.

Chcete od nás dárek spojený s WAGO svorkami?

Stačí pouze vyplnit formulář níže.
My Vám zašleme drobnost, která zaručeně potěší každého správného elektrikáře.

Máte otázky?
Jednoduše nám zavolejte.
 +420 261 090 143

› Kontakt

Nejčastěji kladené otázky

1) Opravdu je pružinový spoj lepší než ten šroubový?

 • Ano! Bezpočet různých nezávislých testů již prokázal, že co do tahu je pružinový spoj WAGO kvalitnější než ten šroubový. Zatímco šroubový spoj je třeba čas od času dotahovat, s WAGO pružinou tato činnost odpadá. Nejvíce se tato vlastnost projevuje v prostředí vystaveném vibracím, kde je šroubový spoj prakticky nepoužitelný. Významnou výhodou pružinového elektrického spoje je tedy skutečnost, že nepotřebuje průběžné revize. Přítlačná síla pružiny navíc stoupá s velikostí průřezu vodiče.
 • Dále je třeba se zamyslet nad kvalitou materiálu, ze kterého je spoj vyroben. U spojů WAGO je pružinová část spoje vyrobena z kvalitní, pečlivě otestované chromniklové oceli a kontaktní část z tvrdé elektrolytické mědi ECU pokryté speciální cínovou vrstvou. Naopak materiál, ze kterého jsou vyráběny šroubové spoje, je často nejasný.

2) Smí se ve WAGO svorkách používat hliníkový vodič?

 • Ano, do průřezu 4mm2 a při splnění jedné důležité podmínky, předepsané výrobcem WAGO - před zasunutím hliníkového vodiče do svorky je třeba spoj ve svorce naplnit speciální ALU pastou (viz produktový list v sekci "ke stažení"), která zamezí budoucí oxidaci hliníkového povrchu vodiče. Zmíněná ALU pasta je také v nabídce společnosti WAGO.

3) Jak široký rozsah průřezů se dá spojit pružinou?

 • Dnes už se jedná o prakticky neomezený rozsah. Na spodní hranici se pohybují WAGO svorky, které dokážou upnout vodiče o průřezu 0,08 mm2. Na horní hranici firma WAGO disponuje pružinovou svorkou, která dokáže uchytit vodič o, pro některé lidi těžko představitelném, průřezu 185 mm2. Těžko tak v této oblasti hledat limity WAGO svorek.

4) Je možné do násuvných svorek (jako řada 2273) upnout laněný vodič opatřený dutinkou?

 • Ne, tento postup není povolen. Pro laněné vodiče, včetně těch opatřených dutinkou, má WAGO v nabídce jiné řady (např. páčková svorka řady 221).

5) Smí se do WAGO svorek připojovat i vodiče pro slaboproud? Nepřeřízne pružina slabý vodič?

 • Speciálně pro slaboproudé instalace má WAGO v nabídce svorky MICRO řady 243, určené pro ty nejmenší plné vodiče jako JYSTY nebo SYKFY. A pro laněné vodiče menších průřezů je v sortimentu WAGO k dispozici největší univerzál - páčkové instalační svorky řad 221 a 222.
6) Pokud vytáhnu vodič z násuvné svorky (např. řady 2273) smím svorku opětovně použít?
 • Ano! Pokud vodič ze svorky vyjmete v souladu s postupem daným výrobcem WAGO, tedy tahem za vodič a kroužením střídavě vlevo a vpravo, svorce se nic nestane. Typickou chybou je násilné vytržení, které logicky pružinu uvnitř svorky může poškodit.

7) Lze instalační WAGO svorky použít i jinde než v instalačních krabicích?

 • Ano! WAGO svorky se používají v nejrozmanitěších oblastech mimo tradiční instalační krabice. Můžete je najít v automobilovém průmyslu, v železniční dopravě, ve svítidlech, ale ve výrobních strojích nebo v rozvaděčích. Tam jsou svorky často doplněny příslušenstvím v podobě různých adaptérů na DIN lišty a jiné varianty uchycení, kterých má WAGO ve své nabídce celou škálu.

KE STAŽENÍ

Souhrnná brožura o WAGO svorkách a příslušenství:
"Věneček s čokoládou jsme si vychutnali!"
Ke stažení (PDF, 2.6 MB)
Produktový list:
Řada 221: Páčková svorka COMPACT
Ke stažení (PDF, 0.3 MB)
Produktový list:
Řada 2273: Násuvná svorka COMPACT pro plné vodiče
Ke stažení (PDF, 1,8 MB)
Produktový list:
Řada 224: Svítidlová / servisní svorka
Ke stažení (PDF, 0.6 MB)
Produktový list:
Řada 222: Páčková svorka
Ke stažení (PDF, 0.8 MB)
Produktový list:
Řada 773: Násuvná svorka pro plné vodiče
Ke stažení (PDF, 6,3 MB)
Produktový list:
Řada 243: Násuvná svorka MICRO pro plné vodiče
Ke stažení (PDF, 0.7 MB)
Produktový list:
Řady 260-262: Řadová svorka MINI s bočním zapojením
Ke stažení (PDF, 0.7 MB)
Produktový list:
Řady 264: Řadová svorka MINI s horním zapojením
Ke stažení (PDF, 0.8 MB)
Produktový list:
Kontaktní pasta "Alu-Plus"
Ke stažení (PDF, 0,8 MB)